• (đổi hướng từ Polls)
  /poul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bầu cử; số phiếu bầu (cộng lại), số người bỏ phiếu
  to go to the polls
  đi bầu cử
  a heavy poll
  số người đi bỏ phiếu rất lớn
  be successful at the poll
  thắng lợi trong cuộc bầu cử
  head the poll
  dẫn đầu số phiếu
  ( the polls) ( số nhiều) nơi bầu cử
  Cuộc điều tra dư luận, cuộc thăm dò ý kiến (của nhân dân về vấn đề gì)
  a public opinion poll
  cuộc thăm dò dư luận dân chúng
  (tiếng địa phương); (đùa cợt) cái đầu
  a curly poll
  một cái đầu xoăn
  per poll
  mỗi đầu người
  ( the Poll) (từ lóng) những học sinh đỗ thường (ở đại học Căm-brít)
  to go out in the Poll
  đỗ thường
  ( định ngữ) đỗ thường
  poll degree
  bằng đỗ thường
  poll man
  người đỗ thường
  Thú không sừng, bò không sừng
  Con vẹt

  Ngoại động từ

  Thu phiếu bầu của
  Thu được (bao nhiêu phiếu bầu) (ứng cử viên)
  to poll a large majority
  thu được đại đa số phiếu
  Bỏ (phiếu)
  to poll one's vote
  bỏ phiếu bầu
  Thăm dò (ý kiến)
  Cưa sừng (trâu bò...); cắt ngọn, xén ngọn, bấm đọt (cây) như pollard
  Xén (giấy)
  (từ cổ,nghĩa cổ) hớt tóc của (ai); cắt lông của (con vật)

  Nội động từ

  Bỏ phiếu

  Tính từ

  Bị cắt ngọn, bị xén ngọn
  Bị cưa sừng, không sừng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hỏi vòng
  auto-poll
  hỏi vòng tự động
  specific poll
  sự hỏi vòng riêng
  kiểm tra vòng
  kiểm tra vòng (thiết bị đầu cuối)

  Xây dựng

  mặt đập của búa

  Kỹ thuật chung

  thăm dò
  parallel poll
  thăm dò song song

  Kinh tế

  cuộc đấu phiếu (tại hội nghị các cổ đông)
  cuộc đầu phiếu (tại hội nghị các cổ đông)
  sự bỏ phiếu
  sự thăm dò
  việc bầu cử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X