• (đổi hướng từ Emanating)
  /´emə¸neit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Phát ra, toả ra, bắt nguồn
  a nasty smell emanated from the dustbin
  một mùi hôi từ thùng rác toả ra
  this policy emanates from the reality of the struggle against the smuggling
  chính sách này xuất phát từ thực tế của cuộc đấu tranh chống buôn lậu

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  take , withdraw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X