• (đổi hướng từ Enumerated)
  /i'nju:məreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đếm; kê; liệt kê

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đếm, đánh số

  Xây dựng

  kê khai

  Kỹ thuật chung

  đánh số
  đếm
  đếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X