• (đổi hướng từ Exonerating)
  /ɪgˈzɒnəˌreɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Miễn cho (ai) (nhiệm vụ gì...)
  Giải tội cho (ai)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X