• Kỹ thuật chung

    sự đối chiếu nhân tố

    Giải thích EN: The ranking of different jobs by several raters, according to skill, physical requirements, working conditions, and so on; evaluating each factor for its pay compensation value. Giải thích VN: Sự sắp xếp các công việc khác nhau trên một số tiêu chí, theo kỹ năng, các yêu cầu vật chất, điều kiện làm việc, v.v.; đánh giá yếu tố về giá trị trả bù của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X