• /´fendə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật chắn, lá chắn, cái cản sốc (ở phía trước ô tô); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái chắn bùn
  (ngành đường sắt) ghi sắt chắn than; cái gạt đá (ở phía trước đầu máy xe lửa)
  (hàng hải) đệm chắn (bó dây hoặc bánh xe cũ treo ở mạn tàu để làm giảm nhẹ sự va chạm thành tàu vào bến, vào tàu khác...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị chống va
  thiết bị giảm xung
  thiết bị hoãn xung

  Kỹ thuật chung

  bộ giảm chấn
  đệm giảm va
  lá chắn

  Giải thích EN: A protective cover or enclosure over the wheel of a car or other such vehicle.

  Giải thích VN: Một lớp vỏ bọc ngoài bảo vệ của bánh xe ô tô hoặc các loại xe khác.

  Raykin fender
  lá chắn Raykin
  lưới bảo vệ
  lưới ngăn
  ghi lò tường
  thiết bị giảm chấn
  tường vây
  vật chắn
  vè xe

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X