• /´bʌmpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người va mạnh
  Cốc rượu đầy tràn
  Vụ mùa bội thu ( (cũng) bumper crop, bumper harvest)
  Rạp hát đóng kín
  Cái hãm xung, cái đỡ va (ô tô...)
  bumper-to-bumper
  theo hàng dọc, nối đuôi nhau
  all the cars in this garage must be parked bumper-to-bumper
  tất cả các xe trong gara này phải đậu nối đuôi nhau

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cái giảm xóc, máy đầm khuôn rung

  Cơ khí & công trình

  cản xe
  đỡ va
  giảm xung

  Hóa học & vật liệu

  cái giảm chấn
  máy đầm khuôn rung

  Ô tô

  bộ giảm va
  bộ giảm xung
  cái cản
  ba đờ xốc

  Giải thích VN: Là lớp đệm hay thanh chắn dày làm bằng chất Poly propylen hoặc théo để giảm lực khi đâm xe.

  thanh hoãn xung
  thành giảm va

  Xây dựng

  cái hãm xung

  Kỹ thuật chung

  bệ chắn dừng tàu
  bộ giảm chấn
  cái giảm xóc
  hoãn xung
  đệm giảm va
  giảm chấn
  ba-đờ-xốc

  Giải thích EN: 1. a horizontal bar of metal or other material across the front and back of a car, truck, or other motor vehicle, serving to protect the body of the vehicle from collision damage.a horizontal bar of metal or other material across the front and back of a car, truck, or other motor vehicle, serving to protect the body of the vehicle from collision damage.2. a device used in drilling as a stay or to dislodge cable tools.a device used in drilling as a stay or to dislodge cable tools.. Giải thích VN: 1. Thanh sắt hoặc kim loại nằm ngang ở đầu hoặc đuôi xe ô tô, xe tải hay các loại phương tiện gắn máy khác để bảo vệ thân xe khỏi hỏng hóc khi va chạm. 2. Thiết bị dùng trong việc khoan lỗ có tác dụng làm cọc chống hoặc để nhổ các thiết bị cáp.

  tấm đệm

  Địa chất

  tang đệm, cái hoãn xung, cái giảm xóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X