• /´simə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quá trình sắp sôi, trạng thái sôi
  (nghĩa bóng) trạng thái kiềm chế, trạng thái cố nén lại (cơn giận, cơn cười...)
  at a simmer; on the simmer
  bị kìm lại, bị nén lại
  keep something at a/on the simmer
  giữ cho cái gì ở trạng thái sôi

  Nội động từ

  Sắp sôi, sủi
  Giận sôi lên
  simmer with rage about something
  giận dữ lên vì cái gì
  Ầm ĩ (về một cuộc cãi nhau, tranh chấp..)
  this row has been simmering for months
  cuộc cãi lộn này đã ầm ĩ nhiều tháng rồi

  Ngoại động từ

  Làm cho sủi; ninh nhỏ lửa
  simmer the stew for an hour
  ninh món thịt hầm nhỏ lửa trong một giờ
  (nghĩa bóng) tràn đầy (giận dữ..)
  simmer down
  (thông tục) trở lại yên tĩnh sau một cơn giận dữ (nóng nẩy, bạo lực..)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sắp sôi

  Xây dựng

  trạng thái sôi

  Kỹ thuật chung

  sủi bọt

  Kinh tế

  ninh nhỏ lửa
  sắp sôi
  sự sủi bọt
  sủi bọt
  trạng thái sắp sôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  collect , contain , control , cool

  Từ trái nghĩa

  verb
  freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X