• (đổi hướng từ Gaped)
  /geip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái ngáp
  the gapes
  bệnh ngáp (của gà); (đùa cợt) cơn ngáp
  Sự há hốc miệng ra mà nhìn, sự há hốc miệng ngạc nhiên
  Sự há rộng miệng

  Nội động từ

  Ngáp
  ( + at) há hốc miệng ra mà nhìn
  to gape at something
  há hốc miệng ra mà nhìn cái gì
  ( + for, after) ao ước, khao khát, tha thiết muốn
  to gape for (after) something
  khao khát cái gì

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngáp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  close

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X