• /in´sinə¸reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò đốt rác
  Lò thiêu; lò hoả táng
  Người thiêu; người hoả táng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lò đốt
  lò đốt rác
  lò đốt thành tro
  lò hỏa táng
  lò nung
  lò thiêu

  Giải thích EN: A furnace that is designed for the destruction of refuse; it may be fired by electricity, gas, oil, or solid fuel.

  Giải thích VN: Là một cái lò được thiết kế để phá hủy cái chất phế thải; nó có thể được đốt bằng điện, khí ga, dầu hoặc nhiên liệu cứng.

  garbage incinerator
  lò thiêu rác
  multiple-hearth incinerator
  lò thiêu đốt nhiều tầng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X