• Hóa học & vật liệu

  hệ thống đun nóng
  vacuum heating system
  hệ thống đun nóng chân không

  Ô tô

  hệ thống sưởi (phụ tùng)

  Vật lý

  hệ thống sưởi ấm

  Điện

  hệ thống cấp nước nóng

  Kỹ thuật chung

  đường ống dẫn nhiệt
  hệ thống cấp nhiệt
  central heating system
  hệ thống cấp nhiệt trung tâm
  indirect heating system
  hệ thống cấp nhiệt gián tiếp
  hệ thống gia nhiệt
  hệ thống sưởi
  accumulation electric-heating system
  hệ thống sưởi điện tích tụ
  bottom pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối dưới
  building without heating system
  nhà không có hệ thống sưởi
  closed-type heating system
  hệ thống sưởi kiểu kín
  combined heating system
  hệ thống sưởi ấm hỗn hợp
  comfort heating system
  hệ thống sưởi tiện nghi
  depot without heating system
  kho không có hệ thống sưởi
  electric heating system
  hệ thống sưởi ấm bằng điện
  electric radiant convective heating system
  hệ thống sưởi điện bức xạ đối lưu
  electric radiant heating system
  hệ thống sưởi điện bức xạ
  gas-heating system
  hệ thống sưởi ga
  hot water heating system
  hệ thống sưởi bằng nước nóng
  hot-air radiation heating system
  hệ thống sưởi tỏa không khí nóng
  independent local heating system
  hệ thống sưởi cục bộ độc lập
  mechanical heating system
  hệ thống sưởi cơ khí
  oilfired central heating system
  hệ thống sưởi trung tâm đốt dầu
  one-pipe heating system
  hệ thống sưởi kiểu một ống
  open expansion tank heating system
  hệ thống sưởi ấm mở
  overhead heating system
  hệ thống sưởi ấm trên
  overhead pipe distribution heating system
  hệ thống sưởi kiểu ống phân phối trên
  refrigerating-heating system
  hệ (thống) sưởi ấm và làm lạnh
  single pipe heating system
  hệ thống sưởi một ống
  single-duct heating system with closed loops
  hệ thống sưởi (kiểu) một ống có nhiều vòng kín
  small bore heating system
  hệ thống sưởi ống nhỏ
  solid fuel heating system
  hệ thống sưởi bằng nhiên liệu rắn
  thermal stability of heating system
  độ ổn định nhiệt của hệ thống sưởi
  thermal stability of heating system
  sự ổn định nhiệt trong hệ thống sưởi
  thermoelectric heating system
  hệ thống sưởi nhiệt điện
  vertical stability of heating system
  độ ổn định (chiều) đứng của hệ thống sưởi
  warm air heating (system)
  hệ thống sưởi không khí ẩm
  water heating system
  hệ thống sưởi bằng nước nóng

  Kinh tế

  hệ thống đun nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X