• /¸inkəm´pætəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + with) không hợp với, không thích hợp với, không tương hợp với, kỵ nhau
  excessive drinking is incompatible with health
  rượu chè quá độ là tối kỵ đối với sức khoẻ
  Xung khắc, không hợp nhau
  an incompatible couple
  đôi vợ chồng xung khắc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bất tương thích

  Kỹ thuật chung

  không tương hợp
  không tương thích
  Incompatible Time Sharing System (ITS)
  hệ thống chia thời gian không tương thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X