• /ɪnˈsɪdiəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quỷ quyệt, xảo quyệt
  (y học) âm ỉ, âm thầm (bệnh)
  Ngấm ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X