• /sʌtl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phảng phất
  a subtle perfume
  mùi thơm phảng phất
  Huyền ảo
  a subtle charm
  sức hấp dẫn huyền ảo
  Tinh vi, tinh tế, không dễ phát hiện, không dễ mô tả; khó thấy; tế nhị
  a subtle distinction
  sự phân biệt tinh vi
  Khôn khéo, khôn ngoan; lanh lợi; tài tình
  subtle device
  phương sách khôn khéo
  subtle workman
  công nhân lành nghề
  subtle fingers
  những ngón tay khéo léo
  a subtle mind
  óc tinh nhanh
  Tinh tế; nhạy cảm (có khả năng thấy và mô tả những sự khác biệt tinh vi và tế nhị)
  she has a very subtle mind
  bà ta có đầu óc rất nhạy cảm
  Xảo quyệt, quỷ quyệt
  a subtle enemy
  kẻ thù xảo quyệt
  (từ cổ,nghĩa cổ) mỏng
  a subtle vapour
  lớp hơi nước mỏng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X