• Toán & tin

  bộ đếm khoảng thời gian

  Xây dựng

  bộ đo khoảng thời gian

  Kỹ thuật chung

  bộ đếm thời gian
  bộ định thời khoảng
  đồng hồ hẹn giờ

  Giải thích EN: A device operated by an electric motor, a clockwork, or an electronic or resistor-capacitor circuit that opens and closes at specific times; used for automatically controlling functions such as lighting systems. Giải thích VN: Là một thiết bị hoạt động bằng một mô tơ điện, hoặc tụ điện có chức năng đóng mở tại một thời điểm xác định; được sử dụng cho thiết bị có chức năng điều khiển từ xa, như hệ thống đèn chiếu sáng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X