• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Vật lý

  buồng đèn chiếu

  Kỹ thuật chung

  hộp sáng

  Giải thích EN: 1. a small, light housing behind the head of a film projector that contains a carbon arc lamp, a concave reflector behind the arc, and cooling devices.a small, light housing behind the head of a film projector that contains a carbon arc lamp, a concave reflector behind the arc, and cooling devices.2. a box that is pierced with a hole and that contains an electric lamp and concave mirror; used as a concentrated light source in a photographic enlarger, microscope, or other equipment.a box that is pierced with a hole and that contains an electric lamp and concave mirror; used as a concentrated light source in a photographic enlarger, microscope, or other equipment. Giải thích VN: 1. một vùng sáng nhỏ phía sau một máy chiếu màng mỏng có chứa một đèn hồ quang cácbon, một bộ phản xạ hình lòng chảo phía sau hồ quang, và một thiết bị làm lạnh. 2.một hộp được khoét một lỗ và có chứa một nguồn sáng trong một máy phóng đại ảnh, kính hiển vi, hay các thiết bị khác. một hộp được khoét một lỗ và chứa một đèn điện, một gương lõm, được dùng như một nguốn sáng tập trung trong một máy phóng đại ảnh, kính hiển vi, hay các thiết bị khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X