• /kən'veiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chở, sự chuyên chở, sự vận chuyển
  means of conveyance
  phương tiện vận chuyển
  Sự truyền, sự truyền đạt
  conveyance of sound
  sự truyền âm
  (pháp lý) sự chuyển nhượng, sự sang tên (tài sản); giấy chuyển nhượng, giấy sang tên (tài sản)
  Xe cộ
  a public conveyance
  xe chở hành khách

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  href='' rel="thumbnail" src="" width=
  conveyance
  Sự vận chuyển, sự tải, băng tải, thiết bị vậnchuyển

  Cơ khí & công trình

  sự (chuyên) chở

  Xây dựng

  sự chở đến

  Kỹ thuật chung

  băng tải
  chuyên chở
  Fixed Mobile Conveyance (FMC)
  phương tiện chuyên chở di động cố định
  sự chuyển
  sự tải
  sự vận chuyển
  earth conveyance by wheel barrow
  sự vận chuyển đất bằng xe ba gác
  thiết bị vận chuyển

  Kinh tế

  chuyên chở
  giấy bán
  giấy chuyển nhượng
  deed of conveyance
  giấy chuyển nhượng quyền sở hữu
  giấy sang tên
  fraudulent conveyance
  giấy sang tên giả mạo
  phưong tiện vận chuyển (xe, tàu...)
  sự chuyển nhượng (tài sản...)
  vận chuyển
  vận tải

  Địa chất

  sự chuyên chở, sự vận chuyển, sự trục tải, sự nâng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X