• /´mæn¸meid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Do con người làm ra; nhân tạo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhân tạo

  Kỹ thuật chung

  nhân tạo
  man-made climate room
  buồng khí hậu nhân tạo
  man-made construction materials
  vật liệu xây dựng nhân tạo
  man-made earth tremor
  chấn động nhân tạo
  man-made earthquake
  động đất nhân tạo
  man-made environment
  môi trường nhân tạo
  man-made fiber
  sợi nhân tạo
  man-made fibre
  sợi nhân tạo
  man-made interference
  sự nhiễu nhân tạo
  man-made island
  đảo nhân tạo
  man-made noise
  nhiễu nhân tạo
  man-made noise
  tiếng ồn nhân tạo
  man-made noise
  tạp nhiễu nhân tạo
  man-made noise source
  nguồn tạp âm nhân tạo
  man-made noise source
  nguồn tiếng ồn nhân tạo
  man-made radioactive element
  nguyên tố phóng xạ nhân tạo
  man-made radioactive material
  chất phóng xạ nhân tạo
  man-made satellite
  vệ tinh nhân tạo
  man-made signal
  tín hiệu nhân tạo
  man-made stone
  đá nhân tạo

  Kinh tế

  nhân tạo
  man-made fibers
  sợi nhân tạo
  man-made fibres
  sợi nhân tạo
  man-made meat
  thịt nhân tạo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  natural , real

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X