• /mi'θɔdikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác methodic

  Tính từ

  Có phương pháp
  Ngăn nắp; cẩn thận

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  có hệ thống
  có phương pháp
  phương pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X