• (đổi hướng từ Peoples)
  /ˈpipəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dân tộc, dòng giống
  the peoples of Asia
  các dân tộc châu Á
  (dùng (như) số nhiều) nhân dân, dân chúng, quần chúng
  the world people
  nhân dân thế giới
  the common people
  lớp người bình dân
  the people at large
  nhân dân nói chung
  (dùng (như) số nhiều) người (nói chung)
  there are many people there
  có nhiều người ở đó
  some people are very shameless
  một vài người thật vô liêm sỉ
  (dùng (như) số nhiều) người ta, thiên hạ
  people don't like to be kept waiting
  người ta không thích bị bắt phải chờ đợi
  what will people say?
  người ta (thiên hạ) sẽ nói gì?
  (dùng (như) số nhiều) gia đình, bà con, họ hàng
  my people live in the country
  gia đình tôi ở nông thôn
  Thần dân; những người tuỳ tùng, những người theo hầu (vua chúa); người ủng hộ (thủ lĩnh, tổng thống)
  a king loved by his people
  một ông vua được dân yêu mến

  Ngoại động từ

  Di dân; đầy dẫy (người)
  to people a country
  di dân đến một nước
  Ở, cư trú, phân bố (người, vật)
  a thickly peopled country
  một nước đông dân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhân dân
  council of people
  hội đồng nhân dân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X