• /´miniməl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rất nhỏ; tối thiểu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cực tiểu
  minimal complex
  phức cực tiểu
  minimal condition (minimumcondition)
  điều kiện cực tiểu
  minimal condition, minimum condition
  điều kiện cực tiểu
  minimal equation
  phương trình cực tiểu
  minimal function, minimum function
  hàm cực tiểu
  minimal geodesic
  đường trắc địa cực tiểu
  minimal line
  đường cực tiểu
  minimal path
  đường cực tiểu
  minimal plane
  mặt phẳng cực tiểu
  minimal polynomial
  đa thức cực tiểu
  minimal set
  tập hợp cực tiểu
  minimal set
  tập (hợp) cực tiểu
  minimal surface
  mặt cực tiểu
  minimal variety
  đa tạp cực tiểu
  strong relative minimal
  cực tiểu tương đối mạnh

  Kỹ thuật chung

  nhỏ li ti

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  maximum , most

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X