• /mɔ´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chuyển động, tính di động; tính lưu động
  Tính hay thay đổi, tính dễ biến đổi, tính biến đổi nhanh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính di động, tính lưu động
  free mobility
  di động tự do, độ động tự do, độ động toàn phần


  Cơ - Điện tử

  Tính cơ động, độ linh động

  Xây dựng

  tính động
  spatial mobility
  tính động trong không gian

  Kỹ thuật chung

  hoạt tính

  Giải thích VN: Tốc độ của các hạt mang điện với điện trường tác dụng có đơn vị là cm2/volt-giây.

  di động tính
  độ chảy
  mobility of concrete
  độ chảy của bê tông
  độ linh động
  drift mobility
  độ linh động trôi
  electron mobility
  độ linh động điện tử
  Hall mobility
  độ linh động Hall
  high electron mobility transistor (HEMT)
  tranzito độ linh động electron cao
  hole mobility
  độ linh động lỗ trống
  impurity mobility
  độ linh động tạp chất
  intrinsic mobility
  độ linh động nội tại
  intrinsic mobility
  độ linh động riêng
  ion mobility
  độ linh động iôn
  mobility of carriers
  độ linh động hạt tải

  Kinh tế

  tính cơ động
  geographical mobility
  tính cơ động địa lý
  tính di động
  tính lưu động
  factor mobility
  tính lưu động của yếu tố
  factor mobility
  tính lưu động của yếu tố sản xuất
  horizontal mobility
  tính lưu động chiều ngang
  labour mobility
  tính lưu động của lao động
  mobility of capital
  tính lưu động của vốn
  mobility of factors
  tính lưu động của yếu tố sản xuất
  mobility of labour
  tính lưu động của lao động
  occupational mobility
  tính lưu động nghề nghiệp
  perfect capital mobility
  tính lưu động hoàn toàn của vốn (từ nước này sang nước khác)
  starch mixture mobility
  tính lưu động của tinh bột
  vertical mobility
  tính lưu động dọc
  vertical mobility
  tính lưu động thẳng đứng (của lao động)
  tính lưu động (của yếu tố sản xuất)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X