• /¸mɔnə´liθik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm bằng đá nguyên khối
  Chắc như đá nguyên khối

  Hình thái từ

  Monolithically (adj)
  có tính nguyên khối
  monolithically connected
  liên kết cứng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đúc liền
  monolithic slab
  tấm đúc liền
  liên khối
  concrete monolithic cell member
  cấu kiện ô liền khối bằng bê tông
  concrete monolithic cell wall
  tường ngăn ô liền khối bằng bêtông
  monolithic frame
  khung liền khối
  monolithic lining
  vỏ liên khối
  monolithic member
  cấu kiện liền khối
  monolithic structure
  kết cấu liền khối
  toàn khối
  monolithic beam
  dầm toàn khối
  monolithic step
  bậc toàn khối
  monolithic wall
  tường toàn khối
  reinforced concrete monolithic arch
  vòm bê tông cốt thép toàn khối

  Kỹ thuật chung

  nguyên khối
  monolithic storage
  bộ lưu trữ nguyên khối

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X