• (đổi hướng từ Obfuscated)
  /´ɔbfʌs¸keit/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm khó hiểu (đầu óc), làm ngu muội
  Làm hoang mang, làm bối rối
  the writer often obfuscates the real issues with petty details
  người viết hay làm bối rối những vấn đề có thật chi tiết lặt vặt

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm tối, lu mờ

  Kỹ thuật chung

  làm tối
  lu mờ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X