• (đổi hướng từ Forgetting)
  /fə'get/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Quên, không nhớ đến
  Coi thường, coi nhẹ

  Nội động từ

  Quên
  to forget about something
  quên cái gì

  Cấu trúc từ

  eaten bread is soon forgotten
  ăn cháo đá bát


  to forget oneself
  quên mình
  Bất tỉnh
  Không đứng đắn (hành động), không nghiêm chỉnh (ăn nói); thiếu tự trọng
  to forgive and forget
  tha thứ và bỏ qua
  elephants never forget
  loài voi nhớ dai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X