• Hóa học & vật liệu

  nhựa phênolic

  Giải thích EN: A strong thermosetting resin that resists electricity, water, and acids; produced by condensing a phenol with an aldehyde; used as molding (compression, transfer, or injection) or in laminates and protective coatings. Giải thích VN: Nhựa phản ứng nóng mạnh chịu được điện, nước và axit, sản xuất bằng cách cô đặc phenol với anhđêhít, sử dụng để đúc khuôn (khuôn đúc áp lực, khuôn ép…) hoặc trong các lớp vỏ ngoài bảo vệ và lớp hàn mỏng.

  Xây dựng

  nhựa fenon
  nhựa phênol

  Điện lạnh

  nhựa phenol

  Điện

  nhựa phênon

  Kỹ thuật chung

  nhựa phenolic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X