• Toán & tin

  sự điều khiển quang điện

  Đo lường & điều khiển

  điều khiển quang điện

  Giải thích EN: Any control device or system based on changes caused by a photosensitive device absorbing light or other forms of electromagnetic radiation; used especially to control the rate of operation of a piece of equipment. Thus, photoelectric control device, photoelectric control system, photoelectric cutoff control. Giải thích VN: Một thiết bị hay hệ thống điều khiển dựa vào các thay đổi gây ra bởi một thiết bị cảm quang hấp thu ánh sáng hay các mẫu khác của phóng xạ điện từ, sử dụng để điều khiển tỷ lệ của vận hành của một thiết bị.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X