• /¸pri:dis´pouz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ảnh hưởng đến ai trước (một cách cụ thể), dẫn dắt
  be predispose in somebody's favour
  có ý thiên về ai
  Đưa đến, dẫn đến, khiến phải chịu, làm cho ai có khả năng mắc cái gì
  bad hygiene predisposes one to all kinds of disease
  vệ sinh tồi sẽ dẫn đến mọi bệnh
  I find myself predisposed in his favour
  tôi thấy có ý thiên về anh ta


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X