• /prə´miskjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Pha tạp, lộn xộn, không phân loại
  a promiscuous gathering
  cuộc tụ tập lộn xộn
  a promiscuous crowd
  đám đông hỗn tạp
  a promiscuous heap of rubbish
  đống rác lẫn lộn các thứ
  promiscuous bathing
  việc tắm chung cả trai lẫn gái
  Bừa bãi, cẩu thả, không được lựa chọn kỹ
  promiscuous friendships
  những mối giao du bạn bè bừa bãi
  promiscuous massacre
  sự tàn sát bừa bãi
  promiscuous hospitality
  sự tiếp đãi bừa bãi (bạ ai (cũng) tiếp)
  Chung chạ, bừa bãi (trong quan hệ tình dục)
  promiscuous behaviour
  tư cách lăng nhăng
  promiscuous lover
  người tình lăng nhăng
  (thông tục) tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  chaste , cold , cool , frigid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X