• /¸resi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kể lại, sự kể lể
  the recitation of one's woes
  sự kể lể những nỗi khổ
  Sự ngâm thơ, sự kể chuyện (cho công chúng); chuyện kể
  Sự đọc thuộc lòng (bài học); bài học thuộc lòng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) câu trả lời miệng (của học sinh về bài học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X