• /´teliη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hiệu quả đáng chú ý; gây ấn tượng mạnh
  a telling shot
  một phát bắn có kết quả
  a telling argument
  một lý lẽ đanh thép
  a telling blow
  một đòn đích đáng, một đòn mạnh

  Danh từ

  Câu chuyện
  (thông tục) sự tiết lộ bí mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X