• /v. rɪˈfʌnd, ˈrifʌnd; n. ˈrifʌnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trả lại, sự trả lại (tiền vay mượn, tiền đã chi trước...) (như) refundment
  a tax refund
  sự trả lại tiền thuế

  Ngoại động từ

  Trả lại, hoàn lại (tiền vay mượn, tiền đã chi trước...)
  to refund a deposit
  trả lại số tiền đặt cọc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) trả (tiền) bồi thường

  Hóa học & vật liệu

  sự trả vốn (đầu tư)

  Kỹ thuật chung

  bồi thường
  sự bồi thường
  sự hoàn trả
  trả (tiền)

  Kinh tế

  hoàn lại (tiền bạc, tài sản)
  sự trả lại
  tiền hồi khấu
  tiền trả lại
  trả bớt lại (số tiền dư)
  trả lại (tiền)
  việc hoàn trả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X