• /ˈstrægəl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đi lung tung, đi lộn xộn
  Tụt hậu, không theo kịp những người khác trong nhóm
  a few young children straggling along behind their parents
  vài đứa bé lê bước tụt lại đằng sau bố mẹ chúng
  Rải rác, lạc đàn, tan tác
  houses that straggle round the lake
  nhà cất rải rác quanh hồ
  crowd straggles along
  đám đông đi lộn xộn rời rạc
  Lan ra một cách lung tung, lộn xộn (cây)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  hurry , run , rush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X