• Cơ khí & công trình

  cấu trúc nhiều lớp

  Giải thích EN: A composite construction of alloys, plastics, or wood with a foam layer formed into honeycomb patterns that is laminated and glued between two outer sheets. Also, sandwich laminate. Giải thích VN: Một cấu trúc ghép của hợp kim, nhựa hay gỗ với một lớp bọt hình thành các mẫu tổ ong làm thành phiến và được gắn giữa 2 tấm ngoài.

  Xây dựng

  kết cấu có nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)
  kết cấu nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)

  Kỹ thuật chung

  kết cấu hỗn hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X