• (đổi hướng từ Shrivelling)
  /ʃrivl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm nhăn lại, làm co lại. làm teo ạli, làm quắt lại, làm quăn lại
  the dry air shrivels the leather
  không khí khô làm nhăn tấm da
  he has a shrivelled face
  anh ta có bộ mặt nhăn nhúm (nhiều nếp nhăn)

  Nội động từ

  Co, teo, nhăn, quắt, quăn lại
  the leaves shrivelled (up) in the sun
  những chiếc lá cháy quăn dưới mặt trời

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khô

  Kinh tế

  nhăn nhúm
  quăn lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X