• sno:kl

  Thông dụng

  Cách viết khác schnorkel

  Danh từ

  Ống thở (của người lặn)
  (Snorkeling) Một môn thể thao giải trí bơi với một ống thở để ngắm nhìn đáy biển
  Ống thông hơi (của tàu ngầm) (như) snort

  Nội động từ

  Bơi với một ống thở

  Kỹ thuật chung

  ống lặn// ống thở

  Giải thích EN: In current use, a tube that allows a swimmer to breathe while swimming face down just below the surface of the water. (Fromthe German name for this device, literally meaning "to snort;" it was originally developed by the German navy.). Giải thích VN: Trong các cách dùng hiện nay, ống này cho phép người bơi thở được trong khi bơi xấp mặt phía dưới mặt nước. (từ tên tiếng Đức của dụng cụ này, nghĩa đen "thở phì phì", ban đầu nó được phát triển bởi hải quân Đức).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X