• Kỹ thuật chung

  máy dò
  máy dò sâu

  Giải thích EN: An apparatus that consists of a reel of wire weighted at one end, with a measuring and recording device attached to the weight, and a device for pulling in the wire; used to measure the depth of a body of water. Giải thích VN: Dụng cụ gồm một guồng dây được làm nặng ở một đầu bằng cách gắn thêm các thiết bị đo ghi, và một bộ phận kéo dây dùng để đo chiều sâu của nước.

  Xây dựng

  máy dò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X