• /´deθli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm chết người
  deathly weapon
  vũ khí giết người
  deathly blow
  đòn chí tử
  Như chết
  deathly stillness
  sự yên lặng như chết

  Phó từ

  Như chết
  deathly pale
  tái nhợt như thây ma


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X