• (đổi hướng từ Spotlit)
  /´spɔt¸lait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn chiếu điểm; đèn rọi, đèn pha; chùm sáng chiếu vào một vùng hẹp
  Đèn sân khấu
  ( the spotlight) sự nổi bật trong công chúng; sự chú ý cao độ; địa vị nổi bật
  this week, the spotlight is on the world of fashion
  tuần này điểm nổi bật là về thế giới thời trang

  Ngoại động từ spotlit (hoặc) spotlighted

  Hướng đèn chiếu vào (ai); rọi sáng
  a spotlit stage
  sân khấu được chiếu sáng
  Lôi cuốn sự chú ý đến (cái gì); làm cho đập vào mắt, làm cho hiển nhiên
  the report has spotlighted real deprivation in the inner cities
  báo cáo đã làm sáng tỏ tình trạng nghèo đói thật sự trong nội thị

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  chùm sáng chụm
  đèn chiếu sáng chụm

  Điện

  đèn đốm

  Kỹ thuật chung

  đèn chiếu
  Fresnel spotlight
  đèn chiếu Fresnel
  planoconvex spotlight
  đèn chiếu phẳng lồi
  đèn chuyển hướng
  đèn quét
  ellipsoidal spotlight
  đèn quét elipsoit
  đèn rọi
  đốm sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X