• Thông dụng

  Danh từ

  Thông tin được biểu hiện bằng con số; thông tin được thống kê
  unearthed a fascinating statistic
  mò ra được một con số thống kê rất hấp dẫn

  Kỹ thuật chung

  thống kê
  auxiliary statistic
  thống kê phụ
  chi-square statistic
  thống kê chi bình phương
  classification statistic
  thông kê để phân loại
  classification statistic
  thống kê để phân loại
  finance statistic
  thống kê tài chính
  inefficient statistic
  thống kê không hiệu quả
  inefficient statistic
  thống kê không hữu hiệu
  mathematical statistic
  thống kê toán học
  population statistic
  thống kê dân số
  statistic analysis
  phân tích thống kê
  statistic data record
  bản ghi dữ liệu thống kê
  statistic graphic method
  phương pháp đồ thị thống kê
  statistic hypothesis
  giả thiết thống kê
  statistic Jahn-Teller effect
  hiệu ứng Jahn-Teller thống kê
  statistic mechanics
  cơ học thống kê
  statistic method
  phương pháp thống kê
  statistic on request
  thống kê theo yêu cầu
  statistic parallax
  thị sai thống kê
  statistic statement
  bản thống kê
  statistic straggling
  tản mạn thống kê
  statistic test
  thử thống kê
  sufficient statistic
  thống kê đủ
  systematic statistic
  thống kê hệ thống
  test statistic
  thống kê kiểm định

  Kinh tế

  bản thống kê
  số liệu thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X