• /¸ini´fiʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu khả năng, không có khả năng, bất tài
  Không có hiệu quả

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không hiệu quả
  inefficient statistic
  thống kê không hiệu quả

  Xây dựng

  không có hiệu quả

  Điện lạnh

  không hiệu lực

  Kỹ thuật chung

  bất lực
  vô hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X