• Xây dựng

  kỹ thuật công trình

  Giải thích EN: The application of scientific methods and engineering principles to civil engineering problems, including selection of the appropriate construction material to be used for buildings, bridges, and other structures and determination of the most economical load-bearing members. Giải thích VN: Sự áp dụng các biện pháp khoa học và nguyên lý kỹ thuật vào các vấn đề kỹ thuật dân dụng, bao gồm sự lựa chọn các vật liệu xây dựng dùng cho chế tạo tàu thuyền, cầu và các công trình khác, và xác định các thành phần mang tải tiết kiệm nhất.

  Kỹ thuật chung

  kết cấu
  kỹ thuật xây dựng

  Kinh tế

  cầu cống
  cầu đường
  công trình học kết cấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X