• (đổi hướng từ Conquered)
  /ˈkɒŋkər/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đoạt, xâm chiếm; chiến thắng
  to conquer an enemy
  chiến thắng quân thù
  Chinh phục, chế ngự
  to stoop to conquer
  hạ mình để chinh phục
  to conquer a bad habit
  chế ngự được một thói xấu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chinh phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X