• /ˈsʌbsɪdi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền bao cấp, tiền trợ giá
  Tiền trợ cấp, tiền trợ giúp
  housing subsidy
  tiền trợ cấp nhà ở

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiền trợ cấp (nhà nước cho xí nghiệp, ...)

  Kỹ thuật chung

  phụ cấp (bao cấp)

  Kinh tế

  sự bao cấp
  tiền khuyến khích
  tiền trợ cấp
  operating-differential subsidy
  tiền trợ cấp chênh lệch doanh nghiệp
  subsidy account
  tài khoản tiền trợ cấp
  tiền trợ cấp (xuất khẩu)
  trợ cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X