• (đổi hướng từ Sulphured)
  /´sʌlfə/

  Thông dụng

  Cách viết khác sulfur

  Danh từ

  (hoá học) lưu hùynh; nguyên tố kim loại màu vàng nhạt (cháy với ngọn lửa cao và có mùi hôi)
  (động vật học) bướm vàng (gồm nhiều loài khác nhau)

  Tính từ

  Màu lưu huỳnh, màu vàng nhạt

  Ngoại động từ

  Rắc lưu huỳnh, xông lưu huỳnh

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lưu huỳnh
  base-sulphur oil
  dầu gốc lưu huỳnh
  black sulphur
  lưu huỳnh đen
  chloride (ofsulphur)
  clorua lưu huỳnh
  colloidal sulphur
  lưu huỳnh kéo
  combined sulphur
  lưu huỳnh liên kết
  corrosive sulphur
  lưu huỳnh hoạt tính
  flower of sulphur
  hoa lưu huỳnh
  free sulphur
  lưu huỳnh tự do
  milk of sulphur
  sữa lưu huỳnh
  organic sulphur
  lưu huỳnh hữu cơ
  precipitated sulphur
  lưu huỳnh kết tủa
  proportion of sulphur
  tỷ lệ lưu huỳnh
  roll sulphur
  lưu huỳnh phiền
  spring of sulphur water
  nguồn nước chứa lưu huỳnh
  sublimed sulphur
  lưu huỳnh thăng hoa
  sulphur bacterium
  vi khuẩn lưu huỳnh
  sulphur base oil
  dầu gốc lưu huỳnh
  sulphur containing
  chứa lưu huỳnh
  sulphur content
  hàm lượng lưu huỳnh
  sulphur content
  hàm lượng lưu huỳnh (hóa dầu)
  sulphur fume
  khí lưu huỳnh
  sulphur hexafluoride
  lưu huỳnh hexaflorua
  sulphur mine
  mỏ lưu huỳnh
  sulphur mud
  bùn lưu huỳnh
  sulphur number
  chỉ số lưu huỳnh
  sulphur ore
  quặng lưu huỳnh
  sulphur oxide
  lưu huỳnh oxit
  sulphur oxide
  ôxi lưu huỳnh
  sulphur pit
  mỏ lưu huỳnh lộ thiên
  sulphur test
  phép thử lưu huỳnh
  sulphur trioxide
  lưu huỳnh trioxit
  total sulphur
  tổng lượng lưu huỳnh
  washed sulphur
  lưu huỳnh đã rửa
  washed sulphur
  lưu huỳnh đã sạch

  Toán & tin

  sul-phua, lưu huỳnh

  Kinh tế

  sunfomic hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X