• Hóa học & vật liệu

    phương pháp Thiele-Geddes

    Giải thích EN: A calculation procedure used for predicting the distribution of products from a distillation system that involves multiple components; the distribution of components between distillate and bottoms is predicted for a specified number of stages using tearing techniques. Giải thích VN: Một bước tính toán sử dụng để đoán sự tác động của các sản phẩm từ một hệ thống chưng cất liên quan tới các thành tố.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X