• (đổi hướng từ Tolerating)
  /´tɔlə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tha thứ, khoan dung
  I won't tolerate your behaving
  tôi sẽ không tha thứ cho lối cư xử của anh
  Chịu đựng (sự đau đớn, nóng, lạnh...) không phản đối
  to tolerate heat
  chịu đựng nóng
  (y học) chịu uống, có khả năng uống (thuốc..), có qua (điều trị) không bị tổn hại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cho phép

  Kỹ thuật chung

  chịu đựng
  cho phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X