• (đổi hướng từ Trammelled)
  /træml/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh (bằng) lưới
  (nghĩa bóng) ngăn trở, trở ngại

  Danh từ, số nhiều trammels

  Lưới ba lớp (để đánh cá; bắt chim)
  Thước vẽ elip
  Dây xích chân ngựa (khi tập)
  Móc (để) treo nồi
  ( số nhiều) (nghĩa bóng) những trở ngại
  the trammels of etiquette
  những trở ngại của nghi lễ
  Móc treo nồi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  com-pa vẽ e-lip

  Cơ - Điện tử

  Dưỡng chỉnh máy, dưỡng định vị phôi trên máy, thước vẽ elip

  Dưỡng chỉnh máy, dưỡng định vị phôi trên máy, thước vẽ elip

  Kỹ thuật chung

  compa đo ngoài
  compa elip
  compa vẽ elip
  trammel point
  mũi compa vẽ elip

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X