• (đổi hướng từ Twittered)
  /´twitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng hót líu lo, tiếng kêu líu ríu
  (thông tục) sự bồn chồn, trạng thái kích động về tinh thần
  Tiếng nói líu ríu (vì giận dữ, xúc động...)
  all of a twitter
  (thông tục) (đùa cợt) bồn chồn xốn xang
  she was in a twitter partly of expectation and partly of fear
  lòng cô ta bồn chồn xốn xang phần vì mong đợi phần vì sợ hãi

  Nội động từ

  Hót líu lo, kêu líu ríu (chim chóc)
  (thông tục) nói lắp bắp, nói líu ríu (nói theo kiểu bị kích động hoặc bực dọc)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X