• (đổi hướng từ Wallowed)
  /´wɔlou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đầm mình
  Bãi đầm (nơi gia súc đến đầm mình)

  Nội động từ

  Đầm mình (trong bùn..)
  buffaloes like to wallow in the mud
  trâu thích đầm mình trong bùn
  (nghĩa bóng) thích thú, ham mê, đắm mình
  to wallow in debauch
  đắm mình trong truỵ lạc
  to wallow in money (wealth)
  ngợp trong tiền của; giàu nứt đố nổ vách

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X